slide5.jpeg

Σκοπός

Image
Σκοπός του Συνδέσμου είναι η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού.

Σχετικά με το Σύνδεσμο

Image

Ο Σύνδεσμος Συνεργαζομένων με Μεσίτες Lloyd’s ιδρύθηκε το 1938 στην Ελλάδα και είναι ο παλαιότερος ασφαλιστικός φορέας στην αγορά αυτή. Στόχος του είναι να εκπροσωπεί ασφαλιστικούς μεσίτες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην αγορά ναυτιλιακών ασφαλίσεων στην Ελλάδα, οι οποίοι εκθέτουν κινδύνους στους Lloyd’s μέσω συνεργαζόμενων μεσιτών Lloyd’s στο Λονδίνο. Η Επιτροπή αποτελείται σήμερα από 25 μέλη, η πλειονότητα των οποίων είναι ήδη διαπιστευμένα ή βρίσκονται στο στάδιο της διαπίστευσης σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία.

Αρχικά, η Επιτροπή αποτελούνταν από Έλληνες μεσίτες ναυτιλιακών ασφαλίσεων που αντιπροσώπευαν και δραστηριοποιούνταν μέσω χρηματιστηριακών εταιρειών που διαπραγματεύονται στο Lloyd's του Λονδίνου, επειδή αυτή ήταν ιστορικά η σημαντικότερη ναυτιλιακή ασφαλιστική αγορά με ισχυρούς παραδοσιακούς δεσμούς με την ελληνική ναυτιλία.

Κατά τη διάρκεια εκείνων των πρωτοποριακών ημερών για την Επιτροπή, η ελληνόκτητη ναυτιλία με έδρα τον Πειραιά ήταν ένα συγκριτικά μικρό τμήμα της διεθνούς ελληνόκτητης ναυτιλιακής κοινότητας και βασιζόταν στην εμπειρία και τις επαφές με την αγορά των μελών της Επιτροπής για να παρέχει τη ζωτική σύνδεση με τη ναυτιλία του Λονδίνου ασφαλιστική αγορά.


Σταδιακά, λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών στο ελληνόκτητο ναυτιλιακό επιχειρηματικό περιβάλλον, περισσότεροι Έλληνες πλοιοκτήτες μετεγκαταστάθηκαν στον Πειραιά και τα μέλη της Επιτροπής αντιμετώπισαν νέες προκλήσεις στην παροχή της υπηρεσίας τους. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των αυξανόμενων Ελλήνων ιδιοκτητών με έδρα τον Πειραιά, τα μέλη της Επιτροπής διαφοροποίησαν επιτυχώς τις επαφές τους με άλλους σημαντικούς ναυτιλιακούς ασφαλιστές σε άλλες αγορές, όπως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Σκανδιναβία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Άπω Ανατολή. Αυτή η πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα αγορών, που δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη στο παρελθόν, εξασφάλιζε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες με έδρα τον Πειραιά θα μπορούσαν να επιτύχουν την πιο αποτελεσματική και οικονομική μεταβίβαση των κινδύνων ιδιοκτησίας και ευθύνης τους χρησιμοποιώντας τοπικούς επαγγελματίες που θα μπορούσαν πλέον να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τέτοιες προκλήσεις. 

Παρά τη διαφοροποίηση αυτή σε άλλες αγορές, τα μέλη της Επιτροπής συνέχισαν να διατηρούν πολύ ισχυρούς δεσμούς με την αγορά του Λονδίνου και έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην ήδη εδραιωμένη σχέση με κορυφαίους αναδόχους Lloyd's και Companies. 

Επιπλέον, τα μέλη της επιτροπής επέκτεισαν με επιτυχία τις υπηρεσίες τους στους εντολείς τους ώστε να συμπεριλάβουν όχι μόνο ασφάλειες κύτους και μηχανημάτων και συναφείς ασφάλειες, αλλά και Προστασία και Αποζημίωση, Φορτίο, Γιοτ, Φορτίο και Απώλεια Μίσθωσης, Κίνδυνοι Πολέμου, Ευθύνες Ναυλωτών και άλλα εξειδικευμένα ναυτικά και μη θαλάσσια καλύμματα. 

Αναπόφευκτα, τα μέλη της επιτροπής συνειδητοποίησαν ότι κατέστη επιτακτική ανάγκη να διευρύνουν τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων τους πέρα ​​από την τοποθέτηση κινδύνων στον τομέα του χειρισμού απαιτήσεων και της διαχείρισης κινδύνων. 

Συνεργασία των μελών μας με όλο τον κόσμο αγορές, αλλά χωρίς να έχουμε μια παραδοσιακή αγορά σε τοπικό επίπεδο, διασφαλίζει μια πραγματικά αντικειμενική επιλογή ασφάλειας καθώς και τιμής στους πελάτες μας.

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή άνοιξε τα μέλη της ώστε να συμπεριλάβει μεσίτες ισότιμου κύρους και εμπειρίας σε άλλους τομείς ασφάλισης, όπως οι μη θαλάσσιες και οι αεροπορικές μεταφορές.

Τα σημερινά μέλη της Επιτροπής εξυπηρετούν περίπου το 50% της ελληνόκτητης ναυτιλίας με έδρα τον Πειραιά με το σύνολο των ασφαλιστικών τους απαιτήσεων, ενώ ορισμένα από τα μέλη παρέχουν ήδη υπηρεσίες σε πλοιοκτήτες, ναυλωτές και άλλους εντολείς που σχετίζονται με τη θάλασσα σε άλλες αγορές.

Παλαιότεροι Πρόεδροι της Επιτροπής έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Ελληνικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών εντός και της Διεθνούς Ένωσης Ναυτικών Ασφαλιστών, γεγονός που αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης των διεθνών αγορών ναυτιλιακής ασφάλισης της ακεραιότητας, της ποιότητας και της τεχνογνωσίας των μελών της Επιτροπής και η συμβολή της στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή και ναυτική ασφαλιστική κοινότητα.

Καταστατικό

Our Contact Details

Hellenic Committee of Lloyd's Brokers' Associates

Marine Enterprises Building
53 - 55 Akti Miaouli Str
185 36 Piraeus, Greece

Tel: + 30210-4293428,
Fax: +30210-4293396
e-mail: [email protected]