Δ. Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας:

Πρόεδρος:
Κος Μάνος Λορέντζος


Αντιπρόεδρος:
Κος Νίκος Αποστολόπουλος


Γραμματέας:
Κα Μαρία Κουλιγκά


Ταμίας:
Κος Ιωάννης Μυριανθόπουλος


Μέλος:
Κος Γιώργος Κουτίνας


Μέλος:
Κος Τάκης Μπαρτσιώκας


Μέλος:
Κος Γιώργος Καραμάνος


Μέλος:
Κος Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος


Μέλος:
Κος Γιώργος Δήμος